RAVA is op 16 april 1930 opgericht als voetbalvereniging voor de parochie van de Engelbewaarders in het Transvaalkwartier. na een kort verblijf op een van de allereerste sportvelden op Kijkduin, is de vereniging in 1932 verhuist naar het Zuiderpark. Ruim zestig jaar heeft zij er geschiedenis gemaakt.
 
In 1996 werd de huur van het zo vertrouwde complex opgezegd in verband met woningbouw elders in Den Haag. RAVA koos toen voor het Rijnveldsportpark in de verwachting dat in Houtwijk aan een nieuwe toekomst kon worden gewerkt. Gezien de toeloop uit deze wijk is het een goede keuze geweest.
 
De vereniging
 
Hoewel RAVA van oorsprong een rooms-katholieke signatuur heeft, is zij in de loop der jaren uitgegroeid tot een "open vereniging" waarin iedereen welkom is. Bij de toelating is het van belang dat het lid de normen en waarden van de vereniging accepteert. Deze zijn afgestemd op een gewenste omvang in het maatschappelijk verkeer en gericht op respect voor de medemens. zo wordt elke vorm van discriminatie, asociaal of onsportief gedrag nadrukkelijk bestreden. Het sportieve beleid van de vereniging is er op gericht met de beschikbare kwaliteit zo goed mogelijk te presteren maar ook wordt veel aandacht besteed aan het verenigingsleven. Vriendschap en gezelligheid zijn daarbij bindende factoren. Voor de jeugd worden vele nevenactiviteiten georganiseerd en ook voor de senioren zijn er -naast de clubavonden-regelmatig allerlei afzonderlijke ontspanningsmogelijkheden. zoveel als mogelijk wordt de omliggende wijk bij de activiteiten betrokken.
 
De organisatie
 
De vereniging is opgebouwd uit drie afdelingen, senioren- en jeugdveldvoetbal en zaalvoetbal met de benodigde ondersteunende commissies. daarnaast hebben we een exploitatiecommissie die het clubhuis beheert en voor de juiste sfeer zorgt. |het onderhouden van het complex is in handen van de onderhoudscommissie. Andere belangrijke werkgroepen zijn de clubblad-, de sponsor-, de p.r.- en de financiele commissies. De vereniging wordt geleid door een dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester aangevuld met vertegenwoordigers uit de verschillende disciplines zodat er directe relatie is met het dagelijks gebeuren in de club. Het bestuur bestaat momenteel uit negen leden.
 
De accommodatie
 
De in 1996 betrokken accommodatie in Houtwijk omvat twee voetbalvelden en een clubhuis van twee verdiepingen waarbij op de begane grond zes kleedkamers zijn gesitueerd. de bovenverdieping is na de overname gemoderniseerd en omgevormd tot een comfortabele en gezellige verblijfsruimte. Het gebouw is geschilderd in lichte kleuren waarbij de clubkleur "oranje" overheerst. De velden zijn gescheiden door een pad met bomen. Het complex is gelegen op het Rijnveldsportpark tegenover de bebouwing aan de Leo van Vuurdestraat en het is er prettig om je favoriete sport te beoefenen.
 
De kleding
 
Het clubtenue bestaat uit een oranje shirt met zwarte boord en zwarte manchetten, een zwarte broek en zwarte kousen met een oranje boord. Alle teams dragen de clubkleuren ook teams waarvan de outfit door derden gesponsord wordt.
 
De selectie
 
Het standaardelftal heeft wisselend in de derde en de vierde klasse van de KNVB gespeeld. Thans komt zij weer uit in de vierde klasse. Door handhaving van een strikte amateurbasis is RAVA voor de aanvulling van haar selectieteams aangewezen op eigen kweek. met dit beleid is het wellicht niet gelukt om door te stoten naar hogere klassen maar toch kan worden teruggekeken op vele succesvolle seizoenen. Ook bij de jeugd zijn in de loop der jaren vele kampioenschappen gevierd en er moeten in Den Haag of waar dan ook duizenden mannen rondlopen waarbij RAVA een rol in hun jeugd heeft gespeeld.
 
Sponsors
 
De belangrijkste inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies en donaties, de opbrengst uit de exploitatie van het clubhuis en de bijdragen van sponsors. Sponsors kent de vereniging in de vorm van hoofdsponsors, adverteerders via reclameborden, het clubblad en incidentele sponsors zoals het geven van wedstrijdballen e.d. Een afzonderlijke commissie is belast met de werving en de verzorging van de diverse sponsorvormen.
 
Het clubblad
 
De informatievoorziening geschiedt voornamelijk middels het clubblad dat de naam draagt van "RAVA-NIEUWS". De vormgeving daarvan geniet een permanente aandacht en ook inhoudelijk wordt gestreeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. Niet alleen hebben de leden daar recht op maar voor adverteerders moet het eveneens een visitekaartje zijn.
De contributie wordt geïncasseerd per automatische overschrijving.
De bedragen zijn per maand:
 
 
spelend lid senioren veld
f. 29,00 = € 13,50
spelend lid senioren zaal
f. 20,00 = € 9,25
spelend lid senioren veld/zaal
f. 38,00 = € 17,50
niet spelend lid
f. 13,00 = € 6,00
A/B-junior (14-18 jaar)
f. 16,00 = € 7,50
C/D-junior (10-14 jaar)
f. 15,00 = € 7,00
E/F-junior ( 6-10 jaar)
f. 13,00 = € 6,00
puppies ( 5 jaar )
f. 11,00 = € 5,00
 
Donaties
 
Naast actieve leden kent de vereniging ook ondersteunende leden, de zogenaamde donateurs. Zij hebben vrij toegang tot het complex. Zij betalen een afzonderlijke bijdrage die variëert van f € 2,50als basisbedrag hetwelk verhoogd wordt tot € 5,00als ook de ontvangst van het clubblad op prijs wordt gesteld.
 
Aanmelding
 
Aanmelding van leden geschiedt bij de secretaris van de vereniging. Daarvoor zijn standaardformulieren beschikbaar in het clubgebouw. Een aankomend lid kan zich ook aanmelden via de website. Men krijgt het aanmeldingsformulier thuisgestuurd. Bij inlevering van het formulier dient een kopie van een legitimatiebewijs te worden ingeleverd ter controle van de gegevens.