RAVA-Senioren-Meetings

 
Beste RAVAAN,                                                                                                         
 
 
De RAVA-Senioren-Meeting #2/ Nieuwjaarsreceptievoor (OUD)-RAVANEN spelende op het complex in het Haagse Zuiderpark, vindt plaats op zondag 21 januari 2018 van 13.00 tot 16.30 uur, in de kantine van svHoutwijk, op het Rijnveld Sportpark, L. van Vuurdestraat 16, 2552 JG  Den Haag. Gratis parkeren is mogelijk op het eigen parkeerterrein en in de omliggende straten.
 
De antwoorden middels de reactieformulieren ten opzichte van de frequentie en de dagvoorkeur(en) op de uitnodiging van Meeting #1 waren dermate divers, dat het haast onmogelijk lijkt om voor iedereen een passende datum te vinden voor de volgende Meeting. Vanwege enerzijds het grote enthousiasme en anderzijds het aantal van 35 meldingen  van verhindering bij Meeting #1 is nu gekozen voor een zondagmiddag, waarmee de kantine van svHoutwijk weer volledig tot onze beschikking is.
 
Ook voor de (OUD)-RAVANEN die doordeweekse verplichtingen hebben is het nu mogelijk oude voetbalmakkers te ontmoeten en ook met z’n allen te toosten op een gelukkig en vooral gezond 2018.
 
Degenen die hebben aangegeven geen interesse te hebben in deelname aan de RAVA-Senioren-Meetings, of (nog) niet hebben gereageerd op de eerder gezonden contact-uitnodiging, of door het ontbreken van de juiste woon- of
e-mailgegevens de contact-uitnodiging niet hebben ontvangen, zijn van harte welkom.
 
Ik ben mij er van bewust dat in de bijgaande ‘RAVA-Friends-forever’ namenlijst de  woongegevens en/of de
e-mailadressen nog steeds niet correct cq. compleet zijn. Daarom doe ik nogmaals een beroep op jullie om te proberen de woongegevens en het e-mailadres van meerdere (OUD)-RAVANEN te achterhalen en deze mij te melden.
 
 
Ik hoop wederom op een hoge opkomst, waarbij de partner natuurlijk ook van harte welkom is, en ik ben benieuwd of het aantal aanwezigen de 100 gaat overtreffen.
 
Als jij niet aanwezig kan zijn op deze dag, stel ik het zeer op prijs om een bericht van verhindering te ontvangen.
Ik wens iedereen fijne Kerstdagen, een plezierige jaarwisseling en een zeer voorspoedig 2018!   http://www.smiley.com/sites/default/files/image/cover/christmas-candle.png
 
 
Met een vriendelijk sportgroet,
 
Theo Hazebroek
20 december 2017
e)   tDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
 
 
P.s.1: Lees op de website [www.rava1930.nl] onder de rubriek RAVA-Senioren-2017 de ‘Reacties en Anekdotes’ van diverse (Oud)-RAVANEN.
 
P.s.2. Op de website [www.RAVA1930.nl] is een schat aan historische informatie te vinden over RAVA vanaf de oprichting in 1930.
 
P.s.3: Op de volgende Link is ook RAVA-historie te vinden: http://dehaagsevoetbalhistorie.nl/club/rava__1970_2004_/
 
 
      
 
 
  Beste RAVAAN,
 
 
RAVA-Senioren-Meeting #1, 30 oktober 2017:  zeer geslaagd !!
 
De eerste RAVA-Senioren-Meeting op 30 oktober is zeer geslaagd verlopen. Bij het welkomstwoord aan de aanwezige 65 OUD-Ravanen en circa 15 partners, partners (waaronder Dries Weber 87 jaar, Theo de Grood
91 jaar en Jan van der Horst 86 jaar), heette Theo Hazebroek een bijzonder welkom aan Astrid en Hilda, omdat zij in het verleden als echtgenotes van Michel Jordaan en Ron Sebel vaak achter de bar als gastvrouw optraden en iedereen voorzag van een drankje, een hapje en een gezellig kletspraatje.
 
Ook het bestuur van svHoutwijk werd bedankt voor de gastvrijheid en het beschikbaar stellen van de kantine en het gratis kopje koffie bij de ontvangst.
 
Theo H. gaf aan dat hij van de 304 namen uit oud ledenlijsten en Jubileumuitgaven, met de medewerking van menig andere, er in geslaagd is van 178 OUD-Ravanen het woon- of e-mailadres te achterhalen.
Wetende dat een 100% opkomst niet haalbaar is en dat naast de 65 aanwezigen er ook 35 afmeldingen van OUD-Ravanen zijn ontvangen, is het initiatief voor het organiseren van de RAVA-Senioren-Meetings met groot enthousiasme ontvangen.
 
Het ideevoor het organiseren van deze RAVA-Senioren-Meetings door Theo H. kwam vanwege de fijne herinneringen aan zijn 25 jarige lidmaatschap van RAVA, waar hij als 10 jarige pupil met z’n lagere school klasgenootjes en latere buurt- en voetbalvrienden veel plezier heeft beleefd. Hij memoreerde o.a. aan de Jeugdkern en het organiseren van de Fancy-Fairs, beide olv Cees Van Lieshout en de Jeugd zomerkampen met als spin in het web Ig van Bezooijen met z’n gevleugelde uitspraak “Krijg Tandjes, de Blubber en de mazzel”.
Vanuit deze herinneringen en natuurlijk het voetbalplezier is zijn slogan: RAVA-Friends-Foreverontstaan.
 
Ouder wordenis inherent aan het overlijden van OUD-Ravanen, zover bekend vorig jaar Peter Dekker en meest recent Ap Wigleven.
Ook onontkoombaar zijn ziektes met als gevolg een (zeer) beperkte mobiliteit, zoals onder andere:
- Clemens Commissaris: mist zijn linker onderbeen waarmee hij (volgens Wiek Hermans) dodelijk hard kon uithalen. Clemens memoreerde nog speciaal aan de kampioenswedstrijd bij DONK in Gouda.
“We gingen er met 9 bussen naar toe en wonnen met 5-1 na een snelle 1-0 achterstand. Ik mocht daarin 4 maal scoren (met mijn Linkerbeen) en heb diezelfde avond mijn eerste kater gekregen. Wellicht misten we mede daardoor de promotie naar de derde klas KNVB”.
 
- Henk van Jaarsveld: jarenlang bestuurslid van RAVA en lid van verdienste, die nu zoveel mogelijk de drukte probeert te mijden.
 
- Aad ten Berge:  vanwege een hersenbloeding wordt hij verpleegd in verpleeghuis Houtwijk.
 
- Appie Postma: vanwege een hersenbloeding al 5 jaar gekluisterd aan z’n bed.
 
Ofschoon niemand van de 4 boven genoemden er om heeft gevraagd, wordt de belangstelling van toenmalige teamgenoten waarschijnlijk wel op prijs wordt gesteld. De woon-/e-mailadressen of telefoonnummers zijn terug te vinden op de RAVA-Friends-Forever namenlijst.
 
 
 
Foto’s, Reacties en Anekdotes
Voor foto’s en de Reacties /Anekdotes op de uitnodiging èn na de Rava-Senioren-Meeting #1, zie de website:
 www.rava1930.nl<RAVA Senioren 2017>.
 
 
Activiteiten suggestie
Als reactie op de uitnodiging waarin was gevraagd een activiteit suggestie te doen als mogelijk onderdeel van een volgend RAVA-Senioren-Meeting of als een externe activiteit, zijn er twee korte presentaties gehouden.
 
Aad Heemskerk:Padelis een relatief nieuwe sport, met kenmerken van tennis en squashen neemt sterk in populariteit toe. Je speelt het met een kunststof racket met gaten, op een ommuurd speelveld met kunstgras en een speciale padelbal, die sterk op een tennisbal lijkt, waarbij er wordt gespeeld door twee duo’s.
                                                
De sport is heel laagdrempelig en voor alle leeftijden geschikt en dus ook voor ouderen. Je hoeft er geen lessen voor te volgen en binnen een uur heb je het al aardig onder de knie. De sport wordt vooral als een sociale bezigheid gezien waarbij je elkaar flink kunt uitdagen.
 
Aangezien Padel een buitensport is, zal Aad medio maart 2018 enige informatie met jullie delen en zal hierbij ook peilen of er belangstelling is om deze nieuwe sport een keer te gaan spelen. Dat kan in de vorm van een “clinic en/of een toernooitje”. Jezelf alvast aanmelden bij Aad kan natuurlijk ook.
Aad speelt deze sport bij tennisvereniging: www.tvbuytenwegh.nl in Zoetermeer.
 
 
Ben van Lieshout: Walking Footballis in 2013 door de Eredivisie CV, de KNVB en het Nationaal Ouderenfonds in Nederland geïntroduceerd via het project OldStars. Deze voetbalvariant is bedoeld voor 60-plussers ter bevordering van een betere fysieke gezondheid en het vergroten van de sociale mobiliteit.
Walking Football heeft een aantal  strikte spelregels om blessures te voorkomen, waarbij o.a. lichaamscontact, rennen, het maken van slidings niet is toegestaan. Walking Football wordt gespeeld op een veld
van 42 x 21 meter, met minigoals zonder keeper en het team bestaat uit 6 spelers.
 
Omdat ook svHoutwijk het Walking Football wilt gaan aanbieden, zal er bij voldoende belangstelling een informatiebijeenkomst worden georganiseerd, eventueel in combinatie met een demonstratiewedstrijd.
 
Ben gaat te zijner tijd enige  informatie met jullie delen en zal hierbij ook peilen of er belangstelling is meer van deze nieuwe sport te weten te willen komen. Jezelf alvast aanmelden bij Ben voor de informatieavond kan natuurlijk ook.
Meer informatie is o.a. te lezen op de website:  www.knvb.nl/tag/walking-football
 
 
Ten slotte:
De doelstelling van Theo H. is om na vandaag periodiek een RAVA-Senioren-Meeting te organiseren en hoopt ook een (Sociaal) netwerkje RAVA-Friends-Forever levendig te kunnen houden voor o.a.:
# het elkaar kunnen helpen en informeren over van belang zijnde (voetbal)zaken;
# het ondersteunen met het organiseren van activiteiten “door en voor” OUD-Ravanen, eventueel met een geselecteerd aantal deelnemers, voor bv. klaverjassen, golfen, tennis, vissen, jeu de Boules, of noem maar op.
 
Als jij een activiteiten suggestie hebt, kan je contact opnemen met Theo Hazebroek.
 
 
De RAVA-Senioren-Meeting #2zal naar verwachting medio januari 2018 gaan plaatsvinden. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk met jullie gedeeld.

 


         
  Beste RAVAAN,
 
10 oktober 2017
 
Ja, ja, het is zo ver.De 1eRAVA-Senioren-meeting voor (OUD)-RAVANEN, spelende op ons complex in het Haagse Zuiderpark, vindt plaats op maandag 30 oktober van 13.00 tot 16.30 uur, in de kantine van svHoutwijk, op het Rijnveld Sportpark, L. van Vuurdestraat 16, 2552 JG  Den Haag. Gratis parkeren op ons eigen parkeerterrein en in de omliggende straten.
 
Vanaf eind juli is er veel energie gestoken in het achterhalen van de woongegevens en/of het e-mailadres van OUD-Leden…..en met succes. Van de 291 verzamelde namen is geprobeerd met 144 RAVANEN, waarvan een woon- of e-mailadres kon worden achterhaald, in contact te komen. Wij hebben hierop 78positieve reacties ontvangen, waarvan 66 RAVANEN hebben aangegeven deel te willen nemen aan de RAVA-Senioren-Meetings, op de voorwaarde dat de gekozen dag past in hun agenda.
 
Deze 1emeeting zal vooral in het teken staan van het ontmoeten van/door OUD-Leden. Er zullen diverse RAVANEN aan het woord komen om herinneringen uit het verleden op te roepen en ook om een toelichting te geven op enige (sportieve) opties die kunnen worden georganiseerd. Het is vooral de bedoeling dat deze meetings een gezellig weerzien zijn, waarbij iedereen zijn eigen bijdrage kan leveren.
 
Degenen die hebben aangegeven geen interesse te hebben in deelname aan de RAVA-Senioren-Meetings, of (nog) niet hebben gereageerd op de contact-uitnodiging, of door het ontbreken van de juiste woon- of
e-mailgegevens de contact-uitnodiging niet hebben ontvangen, zijn van harte welkom.
 
We zijn er ons van bewust dat in de aangelegde ‘RAVA-Friends-forever’ namenlijst de  woongegevens en/of de e-mailadressen veelal ontbreken of mogelijk onjuist zijn. Daarom doen wij nogmaals een beroep op jullie om te proberen de woongegevens en het e-mailadres van meerdere OUD-Leden te achterhalen:
 
 • Bekijk de recente namenlijst heel kritisch en probeer de woongegevens en het liefst het
  e-mailadres van andere Oud-RAVANEN te achterhalen en bericht deze aan Theo Hazebroek.
   
  Wij verheugen ons er op jullie op 30 oktober te gaan ontmoeten en hopen op een hoge opkomst. En jullie partner is natuurlijk ook van harte welkom.
   
  Met een vriendelijk sportgroet,
   
  Theo Hazebroek
  e)   tDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
   
   
  P.s.1: Lees op de website [www.rava1930.nl] onder de rubriek RAVA-Senioren-2017 de ‘Reacties en Anekdotes’ van diverse Oud-Leden.
   
  P.s.2. Op de website [www.RAVA1930.nl] is een schat aan historische informatie te vinden over RAVA vanaf de oprichting in 1930.
   
  P.s.3: Op de volgende Link is ook RAVA-historie te vinden: http://dehaagsevoetbalhistorie.nl/club/rava__1970_2004_/
   

 

 

 

28 juli 2017

Beste RAVAAN,

Vanuit de ‘Oude-RAVA-kern’ is vanuit het credo “RAVA-Friends-Forever” het initiatief gekomen om vanaf medio 2017 te starten met het organiseren van een  periodieke RAVA-Senioren-Meeting op een midweekse dagdeel, voor ‘60+ (bijna) gepensioneerde voormalige leden/donateurs van RAVA’, spelende in het Zuiderpark.

Als jij behoort tot deze doelgroep en hopelijk nog steeds goede herinneringen bewaart aan jouw RAVA-jaren,

is het mogelijk om deel te nemen aan deze periodieke RAVA-Senioren-Meetings op een midweeks dagdeel op het sportcomplex van SV Houtwijk (fusie-vereniging RAVA - TEDO - PEC Den Haag), op het Rijnveld Sportpark,

L. van Vuurdestraat 16, te Den Haag.

Het is de bedoeling om “gezamenlijk” invulling te geven aan dit periodiek informeel gezellig weerzien.

Vanuit deze meetings kunnen er ook door de deelnemers activiteiten worden georganiseerd, eventueel voor een geselecteerde groep, die niet persé op het sportcomplex van svHoutwijk hoeven plaats te vinden (bv. vissen, klaverjassen, biljarten, Walking Football, etc.).

Op deze website vind je een ingekorte namenlijst (naam en geboortedatum) van OUD-RAVANEN, waarbij de woongegevens en de e-mailadressen die in ons bezit zijn, veelal ontbreken of waarschijnlijk onjuist zijn.

Vind jij het leuk om jouw vroegere teamgenoten weer eens te ontmoeten en heb jij nog geen uitnodiging ontvangen, dan verzoek ik jou een e-mail te sturen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ik stuur je dan per e-mail de meest recente en uitgebreide namenlijst en een reactieformulier, waarop jij naast jouw contactgegevens mogelijk ook de gegevens van andere OUD-RAVANEN kan vermelden. Ook kan je hierop aangeven of jij JAof NEE interesse hebt in het bezoeken van de RAVA-Senioren-Meetings.

En als je geen behoefte hebt de RAVA-Senioren-Meeting te bezoeken, hoop ik dat jij me toch wilt helpen met de woongegevens en de e-mailadressen van andere OUD-RAVANEN. Stuur mij ook in dit geval een e-mail.

Afhankelijk van de getoonde interesse wordt besloten òf en vanaf wanneer de RAVA-Senioren-Meetings van start gaan en wordt jij hierover geïnformeerd.

Ik hoop op het ontvangen van veel reactieformulieren en uiteraard op een hoge positieve respons.

 

 

Met een vriendelijk sportgroet,

Theo Hazebroek

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ps1. Op de website <www.RAVA1930.nl> is een schat aan historische informatie te vinden over RAVA vanaf de oprichting in 1930.

 

Ps2: Op de volgende Link is ook RAVA-historie te vinden: http://dehaagsevoetbalhistorie.nl/club/rava__1970_2004_/